Antwerp town hall with colourful flags Antwerp town hall with colourful flags

WORLD TRANSFORMATION MOVEMENT
ANTWERP, BELGIË

Het World Transformation Movement Centrum Antwerpen werd opgericht om de leven-veranderende en wereld-transformerende verklaring van de Menselijke Conditie van bioloog Jeremy Griffith te ondersteunen en te promoten. Het centrum zorgt er mee voor dat deze uiterst noodzakelijke psychologisch bevrijdende effecten iedere mens kunnen bereiken – cfr. HumanCondition.com. Het Centrum werd opgericht door Raf Van Den Plas en maakt deel uit van een voortdurende groeiend netwerk van WTM-Centra die over de wereld verspreid liggen.

Lees de transcriptie

Raf Van Den Plas heeft een diploma Industrieel Ingenieur van de Karel de Grote Hogeschool. Hij was eerst project leider in een industrieel bedrijf die elektrische installaties voor bedrijven ontwierp en plaatste. Nadien ondersteunde hij KMO’s met zijn eigen bedrijf met IT consultancy en support. Op dit ogenblik werkt hij in een bedrijf dat event management software ontwikkelt en verdeelt.

World Transformation Movement Antwerp - left speech marksIk ben vereerd om deze onthullende verklaring van de menselijke conditie van de bioloog Jeremy Griffith met de wereld te mogen delen. Het is mijn verantwoordelijkheid en ik ben blij met deze taak omdat ik ervan overtuigd ben dat door deze info te verspreiden de wereld fundamenteel zal veranderen!World Transformation Movement Antwerp - left speech marks
Raf Van Den Plas

 • “Ik twijfel er niet aan dat deze biologische verklaring van de menselijke conditie de heilige graal van inzicht brengt die we zochten voor het psychologische herstel van het menselijke ras.”

  Professor Harry Prosen,
  Voormalig President van de Canadian Psychiatric Association

 • HET Interview Dat De Menselijke Conditie Oplost En De Wereld Redt!

  De transcriptie van HET interview  van Jeremy Griffith door Craig Conway dat de menselijke conditie oplost en de wereld redt  levert de ideale, zeer korte introducerende samenvatting van de inhoud van VRIJHEID.

  Kijk (in het Engels) of Lees

 • HET Interview - World Transformation Movement

De serie Freedom Essay's

Deze serie werd ontwikkeld om mensen te helpen toegang te krijgen tot de fabelachtige nieuwe getransformeerde wereld die zich voor alle mensen opent nu het begrijpen van de menselijke conditie is gevonden. Terwijl deze essay’s alle hoofdonderwerpen in VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie behandelen, voorzien ze in een gemakkelijke manier om VRIJHEID te lezen in schitterend geïllustreerde te behappen porties. De eerste 4 essays zijn bijzonder belangrijk en nuttig en zijn de sleutel om alles te begrijpen en op te lossen!

De volledige serie Freedom Essay’s is in het Engels beschikbaar op de hoofd WTM website op HumanCondition.com.

De Nederlandse vertaling van de transcripties van de eerste essays is hier beschikbaar:

MEER INFO

Over Jeremy Griffith
& the World Transformation Movement

World Transformation Movement Antwerp - left speech marksHet boek van bioloog Jeremy Griffith is getiteld VRIJHEID maar een betere titel zou De Waarheid kunnen zijn. Dit is de waarheid voor alle mensen, over alles! Ik ben er van overtuigd dat VRIJHEID de wereld zal veroveren. Het wordt de referentie die de ganse wereld binnenkort zal gebruiken. En we hebben niet veel tijd. Het is de hoogste tijd dat deze inzichten gedeeld worden.World Transformation Movement Antwerp - left speech marks
Raf Van Den Plas

WTM WERELDWIJD NETWERK

Naast het oorspronkelijke WTM Centre in Sydney, Australia, worden er overal ter wereld World Transformation Movement Centra opgericht om iedereen de meer dan ooit noodzakelijk alles oplossend en alles verklarend biologische inzicht in de verborgen problemen van onze menselijke conditie in al het menselijke leven te brengen.

Bezoek WTM’s Transformation page om meer te weten over de oprichting van deze centra. Je krijgt toegang tot de onderstaande voorbeelden van WTM Centra door op de afbeeldingen te klikken.

WTM Social Media

Word lid van onze Facebook groep
Schrijf in op ons YouTube kanaal

Schrijf in op ons YouTube kanaal en ontvang iedere week twee of meer video´s. Deze video´s bevatten boeiende, behapbare voorbeelden van de verklaring van de Menselijke Conditie alsook beschrijvingen en voorbeelden van de transformatie die nu in ieders leven mogelijk is.

Schrijf in op ons YouTube kanaal

Nieuws van WTM Antwerpen

Maart 22

Leven vanuit liefde of vanuit angst

Vorige week kreeg ik de kans om jongeren van 11 jaar toe te spreken. Het thema was ‘weerbaarheid’. Het werd een boeiende uiteenzetting omdat het rond deze leeftijd is dat zij geconfronteerd worden met de wereld en wat er allemaal scheefloopt. Het is ook rond deze leeftijd dat de neiging om de groep te volgen, in plaats van zelf voor je mening op te komen, opduikt. En geconfronteerd met de onvolkomenheden in de wereld en zichzelf begint het proces van berusting zoals Jeremy Griffith uitlegt in Freedom Essay 30.

We gingen dus in gesprek om hen uit te leggen dat het onze originele bedoeling als mens is om liefdevol te zijn. Je helpt iemand in nood spontaan. Het is maar door na te denken dat je op andere gedachten komt. Wanneer we dus leren vertrouwen op ons gevoel, op ons hart, op ons instinct en van daaruit ons verstand gebruiken om die initiële impuls te versterken, zitten we op het goede pad. Maar deze gevoelens beginnen ons te veroordelen naarmate de strijd tussen onze morele liefdevolle instincten en ons intellect uitbreekt (zie Freedom Essay 3). In wezen is de strijd tussen onze instincten en ons intellect, of met andere woorden de menselijke conditie, begonnen. Om Jeremy Griffith uit Essay 30 hierboven te citeren:

Tegen het einde van de kindertijd realiseerden kinderen zich echter dat uithalen uit ergernis naar de onvolkomenheden, onrecht en onrechtvaardigheid van de wereld niets veranderde en dat de enige mogelijke manier om hun frustratie te beëindigen was om te begrijpen waarom de wereld, en hun eigen gedrag, niet ideaal was. Het was op dit punt, dat plaatsvond rond de leeftijd van 12 jaar, dat kinderen een dramatische verandering ondergingen van gefrustreerde, protesterende, demonstratieve, luide extraverte mensen in ontnuchterde, diep doordachte, stille introverte mensen, verteerd door angst voor de onvolkomenheden van het leven onder de dwang van de menselijke conditie. Het is inderdaad in erkenning van deze zeer belangrijke psychologische overgang van een relatief menselijk-conditie-vrije staat naar een zeer menselijke-conditie-bewuste staat dat we deze stadia scheiden in 'Kindertijd' en 'Adolescentie', een verschuiving die zelfs ons schoolsysteem erkent door kinderen te laten overgaan van de basisschool naar de middelbare school.”

Gelukkig kunnen we, nu we het volledige bevrijdende begrip hebben dat Jeremy heeft gepresenteerd, het traumatische proces van berusting beëindigen en kunnen mensen opgroeien tot veilige en gezonde managers van zichzelf en de wereld.

Het was een boeiende avond. We hebben deze jongeren veel stof tot nadenken gegeven. Hopelijk is het zaad niet op te droge grond gevallen en zien we de vruchten vroeg of laat ontspruiten. Het zaaien is hoe dan ook gebeurd.

Five children smiling with faces rested in hands

Januari 22

De Dierlijke Conditie

Enige tijd geleden las ik in FREEDOM over de hardheid van de dierlijke conditie. Dieren zitten opgescheept met een natuurlijke drang of instinct om hun genen door te geven door zoveel mogelijk sterke nakomelingen te creëren. Hierdoor is er een voortdurende strijd tussen hen om er als beste uit te komen. Alleen een sterke dominante hiërarchie kan deze strijd onderdrukken. De vraag is of dit erg is voor deze dieren? Als dieren bewust zouden zijn zoals mensen, zou dit voor hen dramatisch zijn. Maar dieren hebben het geluk om vooral in het NU te leven. Dat betekent dat ze alleen maar hun instinct kunnen volgen.

Deze houding geeft hen ook het beste gevoel want zo streven zij hun doel als soort na: de sterkste genen doen overleven om de soort beter te maken. Ze dienen ook de gehele natuur met een gevoel van volkomen aanvaarding. Ze weten bvb als gazelle dat er af en toe eentje door een roofdier weggepikt wordt. Het gras op de steppe weer dat het door die gazelle opgegeten kan worden. De mineralen in de bodem weten dat ze door het gras opgenomen worden om verder te kunne groeien. De ganse natuur is op elkaar afgestemd om als geheel elkaar te voeden om als geheel te bloeien en te groeien.

Nu we begrip hebben van de menselijke conditie die onze instincten en intellect verzoent, zijn we eindelijk in staat om in harmonie met de wereld om ons heen te leven zoals andere dieren dat doen. De morele liefdevolle instincten die in strijd zijn geweest met ons intellect, zullen worden erkend en hierdoor we zullen vreugdevol kunnen zijn. Dit IS mogelijk en waarschijnlijk zodra we begrijpen wat de Menselijke Conditie is. En dat is NU.

Wij zijn de Aarde! Gelukkig 2022.

Een groep bonobo's in het Lola Ya Bonobo Sanctuary, Democratische Republiek Congo

November 21

De Dierlijke Conditie ontvlucht

Vandaag lazen we met enkele mensen in Jeremy Griffiths zijn boek Vrijheid op het einde van hoofdstuk 4 over de drang van alles om door de Negatieve Entropie te streven naar integratie. Eencelligen worden meercelligen en ook de planten en de dieren willen evolueren naar meer integratie door hun selectieve seksuele reproductie.

Jammer genoeg wilt dit bij de dieren (en de planten) zeggen dat ze levenslang veroordeeld zijn tot een stress om te waken over het voortbestaan van hun genen. Zij kennen geen echt altruïsme. Alles wat zij doen, moet leiden naar meer zekerheid over het verder bestaan van hun genetische informatie. Hun beste vrienden (vaak broers of vaders) kunnen op slag hun vijanden worden in de strijd om de alfa positie in de groep. Binnen deze staat kan er geen echte onzelfzuchtigheid zijn. Verder integratie stopt dan ook hier voor de dieren omdat dit een volledig tegengesteld instinct vereist.

Gelukkig heeft de natuur de volgende stap kunnen zetten door een diersoort wél door te laten evolueren: mensapen, onze voorouders, kregen door de natuur de kans om het lang koesteren van hun kroost mogelijk te maken. Hierdoor dacht die kroost dat zomaar liefde, eten, bescherming, … krijgen van een ander de normale gang van de natuur was. M.a.w. onzelfzuchtige liefde werd de norm. En uit dit instinct, dat wij nog steeds meedragen, is de mens ontstaan.

Hoe schitterend dat het door onzelfzuchtige liefde (en dat is de enige échte liefde) is, dat de mens met zijn goed instinct, is kunnen ontstaan. Laat ons die liefde voluit beleven. Dat kan nu. Want de menselijke conditie werd door Jeremy Griffith verklaard. En door die verklaring in je op te nemen, verander je in de oorspronkelijke liefde volle mens die onzelfzuchtig kiest voor het algemeen belang. Lees het boek en je zal versteld staan van hoe mooi je leven en de wereld kan zijn en al is.

Bonobo's die hun baby's verzorgen

Bonobo's die hun baby's verzorgen

September 21

Een vrije, liefdevolle wereld. We dromen er allemaal van. En toch zien we veel pijn rondom ons waar schijnbaar niets aan gedaan wordt. Ik herinner me mijn verontwaardiging toen ik 12 was. Ik verweet mijn ouders dat ze geen steun aan de hongersnood in Afrika gaven terwijl wij het zo goed hadden. Mijn vader probeerde me toen uit te leggen dat daar ‘niets aan te doen was’. “We kunnen de wereld niet redden”, zei hij. We kunnen dat wel! We beginnen met inzicht te krijgen in onze instinctieve goedheid en vandaar zien we alle verstoordheid stilaan oplossen. “Verander de wereld, begin bij jezelf” is dan het motto. Door het inzicht dat je via VRIJHEID krijgt, gebeurt dit zonder veel inspanning. Je wordt een andere mens en start er een nieuw leven met spontane zorg voor alles en iedereen. Mens 2.0 of zo? Een nieuwe hemel op aarde. Het is mogelijk. We moeten het alleen maar willen. De rest gaat bijna vanzelf. Doe je mee?

Rising Sun with small girl in front

Juli 21

Deze week zag ik in een cursus van Anodea Judith een mooie quote. Ze sprak over de schoonheid van een nieuwe wereld: de shift van “de liefde voor macht” naar “de kracht van liefde”. Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben. Maar toen ik haar artikel las, raakte het me. De beslissing om van onze wereld een nieuw paradijs te maken is zo eenvoudig en volledig in onze eigen handen. We moeten het gewoon willen. Dus om 'het willen' eenvoudig te maken, is het belangrijk dat we begrijpen waarom we ons leven zo liefdeloos leiden. Het wordt allemaal zo duidelijk uitgelegd in Vrijheid. Zodra we begrijpen waar de menselijke conditie over gaat, houdt het op te bestaan. Door ons begrip kunnen we onze psychoses oplossen en het liefdevolle, coöperatieve leven leiden dat we behoren te leven. Als je het boek bestudeert, zul je ontdekken dat 'liefde' de kracht is die het verschil maakt. Het is onvoorwaardelijke liefde, of het gebrek daaraan, die ons heeft gemaakt tot wie we zijn. En ware liefde is altijd onvoorwaardelijk. De kracht van liefde is zo fantastisch. Anodea Judith zei: “laten we van zelf (self) naar dienstbaarheid (service) gaan. Exact. En door anderen van dienst te zijn, ontvang je de grootste beloning die je je kunt voorstellen: je eigen hart wordt vervuld. In Vrijheid vind je de beschrijving en de uitleg waarom de dingen zijn zoals ze zijn en hoe je een keuze kunt maken voor de Transformed Live State. Probeer het. Je zult niet teleurgesteld worden!

Key that fits lock in forehead of female

Mei 21

"Koestering

Moeder houdt de baby liefdevol terwijl ze lacht en naar hen staart

Deze week kwam ik in gesprek met mijn zoon over hoe de work life balance goed te krijgen. Vele jongeren zitten met die uitdaging. Eigenlijk is het vaak de uitdaging om te bepalen wat de echte prioriteiten zijn in je leven. Het kwam op het punt van zijn contract met zijn werkgever. Eigenlijk gaan we in ons leven voortdurend contracten aan tussen onszelf en onze omgeving. Naast onze werkgever, hebben we een contract met onze partner, met onze kinderen, met onze ouders, met onze buren, …

Van al deze contracten is er uiteindelijk één contract dat boven alle anderen uit steekt: het contract met onze kinderen. Iedere ouder heeft de plicht om er voor zijn kinderen ten volle te zijn. En hoe jonger je kinderen, hoe belangrijker het is voor hen om te weten dat ze op je aanwezigheid kunnen rekenen.

Een baby wordt geboren met de verwachting dat het in een wereld van liefdevolle zorg terecht komt. Hoe traumatisch als dat niet het geval is! Het kind leert zijn wereld kennen en begint wat afwijkt van zijn verwachting aan zich zelf te wijten. Het ontbreken van de onzelfzuchtige liefde in zijn wereld is de fout van de wereld, van zijn ouders niet van hem.

Laat ons kiezen om er liefdevol te zijn voor onze kinderen zodat ze kunnen opgroeien to sterke, gezonde, liefdevolle mensen die de wereld vorm geven naar zijn bedoeling: een oase van liefdevolle zorg voor elkaar.

In Freedom van Jeremy Griffith vinden we de verklaring van deze logica en hoe dit te verwezelijken. Maar let op: het lezen van het boek zal je volledige wereldvisie veranderen.”