Merk alsjeblieft op, de links naar alle Freedom Essays zijn in het Engels aan het einde van dit essay opgenomen. Open elk essay om het te lezen, af te drukken, te downloaden, te delen, of te beluisteren (als podcast). Wat hier volgt is een Nederlandse vertaling van Freedom Essay 3.

 

 

Dit is Freedom Essay 3

 

DE VERKLARING van de menselijke conditie

 

Door Jeremy Griffith, 2016-2018

 

In deze korte video van 14 minuten, schetst bioloog Jeremy Griffith zijn totaal belangrijke, menselijke-conditie-confronterende, wereldreddende doorbraak verklaring van de menselijke conditie!

Dus mocht je nog niet gekeken hebben naar deze introductie van de verklaring van de menselijke conditie dringen we er echt op aan om er nu naar te kijken (video in het Engels, transcriptie in het Nederlands):

 

Make and see comments here

 

Deze video verschijnt ook als Video 3 in de Introduction Series van video’s bovenaan onze homepage op www.humancondition.com.

 

De transcriptie van deze video

 

Introductie

Ik ben Jeremy Griffith. De laatste 40 jaar heb ik mijn carrière als bioloog gewijd aan het begrijpen en verklaren van de menselijke conditie. Onze fysiologie heeft ons gedrag gedreven, dat varieert van ongelooflijke daden van liefde tot onvoorstelbaar geweld en gruwel. Maar we kunnen eindelijk de wetenschappelijke verklaring leveren voor waarom dit zo is, en door dat begrijpen van de menselijke conditie kunnen we onszelf bevrijden van alle schuldgevoel en onzekerheid, en daarmee onszelf en de wereld transformeren.

In deze korte video zal ik de kernverklaring van de menselijke conditie presenteren en uitleggen waarom anderen er tot nu toe niet in geslaagd zijn om ware oplossingen te bieden. Ik zal je helpen je voor te bereiden op de confronterende realiteiten en daaruit voortkomende transformatie die, heel wonderbaarlijk, een einde zal maken aan al het lijden en conflict in de wereld.

 

Deel 1 De grot

De grote filosoof Plato was een van de eersten die de menselijke conditie verkende, en meer dan 2000 jaar later zijn zijn geschriften nog steeds relevant. Plato bracht het idee naar voren dat de hele mensheid in een grot leeft en zich verbergt voor de waarheid die de menselijke conditie is. In zijn analogie is het vuur, dat de uitgang van de grot blokkeert, het brandende pijnlijke licht van waarheideen licht dat we van nature vrezen omdat het de ondraaglijke onvolkomenheden van het menselijke leven zichtbaar maakt. Dus verbergen we ons dieper en dieper in de duisternis van de grot.

 

Graphic of humans escaping a dark cave and running towards a glorious sunrise with arms outstretched in joy and celebration.

 

Deze analogie is een perfecte weergave van de menselijke conditie. Zij laat zien dat waarheid alleen buiten de grot kan bestaan, maar omdat ons hele bestaan erbinnen beschut wordt doorgebracht, zul je overal waar je kijkt niets anders vinden dan een grote berg leugensvastberaden inspanningen om het bestaan van de menselijke conditie te ontkennen en te omzeilen. In plaats van waarheid, zijn ons valse biologische excuses (zoals dat we slachtoffer zijn van wilde dierlijke instincten in ons) en ongegronde verklaringen om ons goed te voelen opgedrongen, elk met haar eigen bijbedoeling. [Voor meer over Plato’s grot-analogie, zie Video/​F. Essay 11; of hoofdstuk 1:4 van VRIJHEID: het einde van de menselijke conditie [VRIJHEID is in het Nederlands online beschikbaar als .pdf document op www.wtmnetherlands.com/freedom]].

 

Deel 2 Adam Ooievaar

Dus wat is de menselijke conditie en hoe kunnen we deze waarheidsgetrouw verklaren en oplossen?

Het komt erop neer dat toen wij mensen zo’n 2 miljoen jaar geleden een bewuste geest ontwikkelden, zich onvermijdelijk een strijd tussen deze en onze reeds gevestigde instincten ontwikkelde. Het resultaat van dit conflict tussen ons instinct en ons intellect was dat we psychologisch defensief, boos, vervreemd en egocentrisch werdende verstoorde staat waarnaar we verwijzen als de menselijke conditie. Maar nu we dit conflict kunnen verklaren en begrijpen, is al dat onzekere, defensieve gedrag achterhaald, ten einde gebracht, en bevrijden we ons van de menselijke conditie.

De gemakkelijkste manier om dit tragische conflict in ons en de oplossing ervan te begrijpen is om onze situatie toe te passen op een andere soort.

Stel je een ooievaar voor: we zullen hem Adam noemen. Elke zomer migreert Adam instinctief naar het noorden met de andere ooievaars om te broeden. Omdat hij geen bewuste geest heeft, denkt hij niet na over zijn gedrag en zet hij geen vraagtekens bij wat zijn instincten hem zeggen te doen.

 

Adam Stork Story - 1. Storks flying before Adam became conscious

 

Maar wat als we Adam een groot brein geven dat in staat is tot bewust denken? Hij zal voor zichzelf beginnen te denken, maar veel van zijn nieuwe ideeën zullen niet in overeenstemming zijn met zijn instincten. Bijvoorbeeld, tijdens de trek naar het noorden met de andere ooievaars ziet Adam een eiland vol appelbomen. Hij neemt een bewuste beslissing om van zijn trekroute af te wijken en het eiland te verkennen. Het is zijn eerste grote experiment in zelfaanpassing/zelfbeheer.

 

Adam Stork Story - 2. Storks flying as Adam becomes conscious
Adam Stork Story - 3. Conscious Adam sees an island

 

The Story of Adam Stork - 4. Disobedient Adam

Drawings by Jeremy Griffith © 1991-2016 Fedmex Pty Ltd

 

Maar wanneer Adam’s instincten beseffen dat hij is afgedwaald, bekritiseren zij zijn gedeprogrammeerde gedrag en trachten hem dogmatisch terug te trekken naar zijn oorspronkelijke koers. In feite veroordelen zij hem als slecht.

 

Adam Stork Story - 5. Conscious Adam gets criticised

 

Stel je de onrust voor die Adam zal ervaren: hij kan niet teruggaan om simpelweg zijn instincten te volgen; zijn instinctieve oriëntaties op de te vliegen trekroute werden verkregen door duizenden generaties van natuurlijke selectie, maar die oriëntaties zijn geen begrijpen. Omdat zijn bewuste geest moet experimenteren om te kunnen begrijpen, breekt er onvermijdelijk een oorlog uit met zijn instincten.

Idealiter zou op dit punt Adam’s bewuste geest erbij gaan zitten en aan zijn instincten uitleggen waarom hij ze tart. Hij zou uitleggen dat het op-genen-gebaseerde, natuurlijke selectieproces soorten alleen maar instinctieve oriëntaties naar de wereld geeft, terwijl zijn op-zenuwen-gebaseerde, bewuste geest, die oorzaak en gevolg kan doorgronden, daarentegen begrijpen van de wereld nodig heeft om te functioneren.

 

Adam Stork Story - 6. Conscious Adam’s talk with his instincts

 

Maar Adam heeft dit zelfbegrip niet. Hij is nog maar net begonnen aan zijn speurtocht naar kennis. Bovendien is hij niet eens gewaar van wat het probleem nu eigenlijk is. Hij is simpelweg begonnen te voelen dat hij slecht is, zelfs kwaadaardig.

Dus, tragisch genoeg, gebeurden er tijdens het speuren naar begrijpen onvermijdelijk drie dingen. Adam verdedigt zich door wraak te nemen vanwege de kritiek, hij probeert deze te ontkennen en uit zijn geest te blokkeren, en hij zoekt wanhopig naar elke versterking die hij maar kan vinden om zichzelf te ontlasten van de negatieve gevoelens. Hij is boos, vervreemd en egocentrisch geworden, een psychologisch verstoorde staat die wij de menselijke conditie noemen.

Adam’s intellect of ‘ego’ (wat gewoon een ander woord is voor het intellect aangezien de Concise Oxford Dictionary ‘ego’ definieert als ‘het bewust denkende zelf’ (5th edn, 1964)) raakte ‘gecentreerd’ of gefocust op de behoefte om zichzelf te rechtvaardigenAdam werd egocentrisch, zelfzuchtig druk bezig met agressief concurreren voor mogelijkheden om te bewijzen dat hij goed is en niet slecht, om zijn waarde te bewijzen, om te ‘winnen’; in essentie om er alle positieve versterking uit te halen die hem enige verlichting van kritiek en enig gevoel van waarde zou brengen. Hij raakte onvermijdelijk geheel door zichzelf in beslag genomen of zelfzuchtig, en agressief en competitief.

 

Adam Stork

 

Het komt erop neer dat lijden aan psychologische verstoordheid de prijs is die wij bewuste mensen moesten betalen voor onze heldhaftige speurtocht naar begrijpen. In de woorden van het lied The Impossible Dream uit de musical de Man of La Mancha, moesten we bereid zijn om ‘de hel in te marcheren voor een hemelse zaak’ [tekst van Joe Darion, 1965]. We moesten onszelf verliezen om onszelf te vinden; we moesten lijden aan boos, vervreemd en egocentrisch worden tot we voldoende kennis vonden om onszelf te verklaren.

Het Bijbelse verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden beschrijft accuraat de primaire situatie, betrokken in onze menselijke conditie van de psychologisch verstorende strijd die opkwam tussen onze instincten en de speurtocht van ons bewuste intellect naar kennis. Er staat dat Adam en Eva/wij de ‘vrucht’ namen (Genesis 3:3) ‘uit de boom van kennis’ (Gen. 2:9, 17) en ‘ongehoorzaam’ (de term die veel wordt gebruikt in beschrijvingen van Gen. 3) waren. Met andere woorden, wij ontwikkelden een bewuste geest en vrije wil. Maar in dat pre-wetenschappelijke verhaal staat dat Adam en Eva vervolgens ‘zondaars’ werden (Gen. 4:7) en als gevolg daarvan werden ‘verbannen … uit de Hof van Eden’ (Gen. 3:23) staat van oorspronkelijke onschuld van onze soort, omdat ze ‘kwaadaardig’ waren geworden (Genesis 3:22), terwijl deze wetenschappelijke presentatie daarentegen zegt: ‘Nee, nee, dat verhaal heeft het verkeerd’.

 

Painting of Adam and Eve by Lucas Cranach the Elder

Adam and Eve door Lucas Cranach de Oudere (1526)

Lithograph of Adam and Eve being cast out of Paradise, c.1880

Adam and Eve cast out of Paradise, uit Old Testament Stories pub. Society for Promoting Christian Knowledge, Londen (ca.1880)

 

Adam en Eva zijn eigenlijk de helden van het hele verhaal van het leven op Aarde, omdat de bewuste geest welzeker de grootste uitvinding van de natuur is en het verkrijgen van de taak om naar begrijpen te zoeken, terwijl de hele wereld je veroordeelt, was de allermoeilijkste en taaiste taakomdat die veroordeling universeel was. Alle andere onschuldige ooievaars veroordelen de speurtocht naar kennis, en omdat de hele natuur, de regen, de wolken, de bomen, andere dieren, allemaal geassocieerd zijn met ons oorspronkelijke instinctieve zelf, is in feite de hele wereld tegen Adam en Eva/i.e. ons mensenen toch waren we de hele tijd goed en niet slecht, maar konden niet verklaren waarom, maar nu kunnen we dat eindelijk wel.

Onze soort heeft ongeveer 2 miljoen jaar met de menselijke conditie geleefdde waarschijnlijke tijd dat we bewust zijnen het heeft enorme moed gevergd om de meedogenloze kritiek vanuit onze instincten te weerstaan. Maar ten slotte staat de kennis die de wetenschap ons heeft gegeven van het verschil tussen instinctieve oriëntaties en bewuste inzichten ons toe om uit te leggen dat wij deze kritiek niet verdiendendat wij bewuste mensen toch goed zijn en niet slecht.

En significant, nu wij uit wetenschappelijke eerste beginselen kunnen begrijpen dat verstoordheid geen ‘kwaadaardige’, waardeloze, slechte staat is, maar een immens heroïsche staat, kunnen we weten dat, hoewel alle mensen onvermijdelijk in verschillende mate verstoord zijn door hun verschillende ontmoetingen met, en niveaus van betrokkenheid bij de epische speurtocht van de mensheid om kennis te vinden, uiteindelijk naar zelfkennis, begrip van de menselijke conditie, ALLE MENSEN EVEN GOED ZIJN. Iedereen is verschillend boos, egocentrisch en vervreemd, maar iedereen is goed, en niet alleen goed, maar een held van de geschiedenis van het leven op Aarde! Wij hoeven dus niet langer te vertrouwen op dogmatische beweringen dat ‘alle mensen gelijk geschapen zijn’ puur omdat het een ‘vanzelfsprekende’ waarheid is, zoals de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten verkondigt, omdat we nu kunnen verklaren, begrijpen en weten dat de gelijkheid van goedheid van alle mensen een fundamentele waarheid is. We kunnen nu begrijpen waarom iedereen gelijkwaardig is en dat niemand superieur of inferieur is. Werkelijk, door dit begrijpen verdwijnt het hele concept van goed en kwaad uit de beeldvorming van onszelf.

Ja, en het beste van alles is dat door dit verhelderende inzicht ons hele psychologisch defensieve boze, vervreemde en egocentrische gedragdat zowel onszelf als onze wereld vernietigd heeftachterhaald IS, overbodig geworden. We zijn verlost. De grote schuldenlast is van het menselijk ras getild, en dat oude onzekere, verstoorde leven dat ermee gepaard ging, is voorbijhetgeen betekent dat wij gaan van leven met het trauma van de menselijke conditie naar een leven, dat er vrij van is. Je zou kunnen zeggen dat wij mensennet op tijdde wedloop tussen zelfdestructie en zelfbegrip hebben gewonnen.

 

Adam Stork - from living with the trauma of the human condition to living free of it

 

Ik wil vermelden dat er in de loop van de geschiedenis veel denkers zijn geweest die, zoals Mozes in zijn verhaal van de Hof van Eden, erkenden dat onze psychologisch verstoorde menselijke conditie het gevolg is van het feit dat mensen bewust werden en op gespannen voet stonden met de bijzonder coöperatieve en liefdevolle, paradijselijke, morele instincten van onze soort, maar, zoals ik al zei, pas toen de wetenschap het verschil tussen instinctieve oriëntaties en bewuste inzichten onthulde, waren we ten slotte bij machte om te verklaren dat mensen feitelijk goed zijn en niet slecht. De instinct vs. bewust intellect verklaring van de menselijke conditie ligt eigenlijk zeer voor de hand, en laat zien hoe verkeerd en absurd het oude excuus is dat we ‘competitief en agressief zijn omdat we wilde dierlijke instincten hebben’! Ik presenteer een korte geschiedenis van de vele denkers die de ware ‘instinct vs. intellect’ elementen hebben herkend die betrokken zijn bij de menselijke conditie in de volgende Video/​F. Essay 4. Je kunt ook een gedetailleerde beschrijving van wat instincten en bewustzijn eigenlijk zijn lezen in de §§247248 in VRIJHEID.

 

Deel 3 Het aankunnen

Terwijl je je door dit materiaal heen werkt, verwacht dan een aantal uiterst confronterende onthullingen. Er zullen momenten zijn waarop je het misschien gemakkelijker vindt om terug te gaan naar het ontkennen van de menselijke conditie dan ernaar te kijken. Als soort hebben we ons al zo lang in Plato’s donkere grot van ontkenning en ontwijking verborgen dat, wanneer de blinden plotseling worden weggetrokken en we de bevrijdende verklaring van onze conditie kunnen zien, dat onthullende licht overweldigend kan zijn als de oneerlijkheid en vreselijke waarheden van de mensheid allemaal tegelijk worden getoond.

Maar er is een enorm verlichtende en gemakkelijke manier om de komst van dit bevrijdende begrijpen aan te kunnen. Zoals benadrukt, zodra we weten dat onze boze, vervreemde en egocentrische conditie ten slotte is verklaard en verdedigd, is het niet langer nodig om deze in stand te blijven houden. Met deze kennis zou het in feite zelfs onverantwoord zijn om op de oude voet door te gaan. Er wacht ons een van een last bevrijd leven buiten de grot in het warme, opluchtende zonlicht, vrij van de menselijke conditie. [Lees meer over hoe het leven van iedereen onmiddellijk kan worden getransformeerd in F. Essay 15.]

 

Graphic of humans escaping a dark cave and running towards a glorious sunrise with arms outstretched in joy and celebration.

 

Deel 4 Vrijheid

Nu je een iets beter begrip hebt van de menselijke conditie en wat je kunt verwachten, dring ik er echt op aan om door te gaan met het verteren van deze verklaring. Alles wat je moet weten staat in mijn boek VRIJHEID en in zijn samenvatting, Transformeer je leven en red de wereld, die je beide gratis van deze website (www.humancondition.com) kunt downloaden of kunt kopen in de boekhandel, zoals Amazon. We hebben ook de World Transformation Movement opgezet, een non-profit organisatie die iedereen gratis ondersteuning, context en een gemeenschap biedt. De menselijke conditie heeft onnoemelijk lijden veroorzaakt en heeft ons als soort miljoenen jaren lang tegengehouden. Het is tijd om onze kracht terug te pakken en te gaan leven naar het fantastische, werkelijke potentieel van onze soorten onze wereld te transformeren.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Voor meer informatie over de biologische verklaring van de menselijke conditie, raden we je aan deel 2 van Transformeer je leven en red de wereld (Part 2 of Transform Your Life And Save The World) of hoofdstuk 3 van VRIJHEID te lezen.

Ook F. Essay 53: Het instinct versus intellect is de voor de hand liggende en echte verklaring van de menselijke conditie, zoals al deze grote denkers bewijzen (F. Essay 53: The instinct vs intellect is the obvious and real explanation of the human condition, as all these great thinkers evidence) (een samenvatting van wat hierna in Video/F. Essay 4 verschijnt) laat zien hoe snel de instinct vs. intellect elementen van de menselijke conditie helder zijn wanneer iemand bereid is eerlijk en waarheidsgetrouw over het onderwerp na te denken.

Het kunnen erkennen van de verschillen tussen individuen, geslachten, leeftijden, generaties, rassen (etnische groepen), landen, beschavingen en culturen op een niet-veroordelende, verstoordheid-niet-veroordelende, niet bevooroordeelde manier, omdat we nu kunnen begrijpen dat verstoordheid niet een slechte, inferieure, onwaardige staat is, maar een immens heroïsche staat, wordt volledig uitgelegd en beschreven in F. Essay 28 en in hoofdstuk 8:16E van VRIJHEID [VRIJHEID is in het Nederlands online beschikbaar als .pdf document op www.wtmnetherlands.com/freedom].

 

 

Merk alsjeblieft op, als je online bent kun je HET Interview of elk van de Freedom Essays in het Engels lezen, afdrukken, downloaden of beluisteren (als podcast) door erop te klikken, of je kunt ze vinden op www.humancondition.com.

Je kunt zien welke publicaties vertaald zijn in het Nederlands door HIER te klikken.

 

 

Deze essays zijn gecreëerd in 2017-2024 door Jeremy Griffith, Damon Isherwood, Fiona Cullen-Ward, Brony FitzGerald & Lee Jones van de Sydney WTM Centre. Al het filmen en redigeren van de video’s is uitgevoerd door Sydney WTM leden James Press & Tess Watson gedurende 2017-2024. Andere leden van de Sydney WTM Centre zijn verantwoordel dijk voor de distributie en marketing van de videos/ essays, en voor het voorzien in ondersteuning voor abonnees. Nederlandse vertaling door Annemieke Akker and Hendrik G. Riksen (WTM Centrum Amsterdam)